Kutatás

„Empirikus kutatás a menekültek társadalmi integrációjáról”

A 2005-ben végrehajtott kutatási projekt célja az volt, hogy már meglévő kutatási eredményeknél árnyaltabb képet adjon a Magyarországon élő menekültek társadalmi beilleszkedéséről. A kutatást az Európai Menekültügyi Alap támogatta.

A kutatás három részből állt: Az első részben a magyarországi menekültek szocio-demográfiai helyzetét elemeztük kvantitatív eszközökkel, kérdőíves felmérés alapján; a második részben kvalitatív interjúkra támaszkodva alaposabb betekintést nyertünk a hazánkban élő menekültek munka-erőpiaci integrációjáról; míg a harmadik rész ajánlásokat fogalmazott meg a Magyarországon élő menekültek társadalmi beilleszkedését segítő szakpolitikák kialakításához.

IOM Infocampaign

2004-ben a Nemzetközi Migrációs Szervezet információs kampányt szervezett a magyar munkavállalókra vonatkozó szabályok EU csatlakozás hatására történő változásairól az Egyesült Királyságban. A kampány hatékonyságának méréséhez az ICCR-t bízták meg a munkaügyi és migrációs szempontból érdekes szakértők valamint potenciális migráns dolgozók e területre vonatkozó ismereteinek előzetes felmérésével, különös tekintettel az Egyesült Királyságba történő migrációra.

Oldalak