Bemutatkozás

Illusztráció

Az ICCR-Budapest Alapítvány – melyet 1991-ben alapított az ICCR-Vienna - a nemzetközi ICCR (The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences) csoport tagja, amelynek három európai országban vannak kutató intézetei: Bécsben, Párizsban és Budapesten.

Az ICCR-Budapest Alapítvány fő céljai az alábbiakban foglalhatók össze:

  • Nemzetközi és országos kutatások támogatása és végzése, különös tekintettel az alábbi témákra: Európai Uniós csatlakozás következményei, idegenellenesség, migráció; posztgraduális hallgatók és kutatók számára ösztöndíjak és kutatási támogatások nyújtása; kiadványok támogatása és kiadása; konferenciák támogatása és szervezése; véleményformáló tanulmányok készítése.
  • Az alapítvány politikamentes kezdeményezés, sem közvetlen, sem közvetett módon nem folytat politikai tevékenységet. Céljai és feladatai teljesitése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely illetőleg aki a közös célok elérésében közreműködik, ide nem értve a politikai szervezeteket vagy pártokat.