IOM Infocampaign

2004-ben a Nemzetközi Migrációs Szervezet információs kampányt szervezett a magyar munkavállalókra vonatkozó szabályok EU csatlakozás hatására történő változásairól az Egyesült Királyságban. A kampány hatékonyságának méréséhez az ICCR-t bízták meg a munkaügyi és migrációs szempontból érdekes szakértők valamint potenciális migráns dolgozók e területre vonatkozó ismereteinek előzetes felmérésével, különös tekintettel az Egyesült Királyságba történő migrációra.

A nyolc szakértői interjú kérdései a tervezett kampány tematikájához igazodva mérték fel a Munkaügyi Központ, Családsegítő, au-pair ügynökség, munkaközvetítők és egyéb munka- és migráns-specifikus szervezetek vezetőinek tudását. A saját ismeretek felmérésén túl az interjúkban kitértek arra is, a szakértők hogyan vélekednek a potenciális migránsok ismereteiről. A kérdések fő csoportjai: a munkaerő-piacok megnyitása az EU csatlakozás után, különös tekintettel az Egyesült Kriályságra, migráció fő célpontjai, EU csatlakozás nyertesei és vesztesei a migráns dolgozók körében, lehetőségek és változások az EU csatlakozást követően, migrációval kapcsolatos információ forrásai, információ a fókuszcsoportokról.

A potenciális migránsok ismereteinek felmérésére fókuszcsoport-beszélgetéseket szervezett az ICCR. A korábbi felmérések és statisztikák alapján magas migrációs potenciállal rendelkező hat csoport körében szervezett fókuszcsoportos beszélgetéseken összesen 74 személy vett részt. A fókuszcsoportok a következők voltak: au-pair munkára jelentkezők, külföldi tanulmányok költségeit munkavállalással fedezni vágyó egyetemi hallgatók, potenciális szezonális munkavállalók, egészségügyi szektorban elhelyezkedni vágyó frissen végzettek, hosszú távon munkanélküliek, veszélyeztetett fiatalok. A fókuszcsoportokban tárgyalt témakörök: általános vélemény az EU csatlakozásról, általános ismeretek az EU-ban lévő munkalehetőségekről és szabályozásról, személyes tervek EU-ban és kiemelten az Egyesület Királyságban történő munkavégzésre vonatkozóan, vélemény a magyarok külföldi és Egyesület Királyságbeli munkavállalási hajlandóságáról és terveiről, magyar migránsok célországai, információforrások.

A kutatás főbb eredményei:

  • a legtöbb szakértő jól informált az EU-csatlakozással járó általános változásokkal kapcsolatban, de keveseknek van pontos ismeretük az Egyesült Királyság speciális szabályairól,
  • a szakértők közel fele pontos ismeretekkel rendelkezett a migránsok valódi fő célországairól,
  • a szakértők szerint színvonalasabb képzettségük okán magasabb a magyar munkavállalók teljeítménye,
  • a fókuszcsoportok között nagyon nagy eltérés mutatkozott az ismeretek terén,
  • a fókuszcsoportok véleménye a hazai migrációs potenciálról jól tükrözte a korábbi kutatások eredményeit,
  • információforrásként mind a szakértők, mind a fókuszcsoportok első helyen az Internetet, utána EU-s hivatalokat és ismerősöket jelölt meg.