Integrációs Kutatások Módszertana – Szakmai Tapasztalatcsere

Támogató: 
Európai Integrációs Alap
A projekt időtartama: 
2014. január 1 - 2014. szeptember 30

Az Európai Unió 2014-2020 új finanszírozási programjának indulásával időszerű az elmúlt öt évben a migráció témájához kapcsolódóan végzett hazai kutatások áttekintése és a következő időszakban kulcsfontosságú kutatási területek meghatározása. Projektünk nemcsak az egyes kutatási témák meghatározásában kíván irányt mutatni, de az egyes kutatási témákhoz szükséges információgyűjtés és kutatási módszerek meghatározásában is segítséget kíván adni.

A projekt célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok integrációját kutató magyarországi szakemberek megismerjék a bevándorlók szükségleteiről való információgyűjtéshez és elemzéshez szükséges élvonalbeli európai módszereket, és szakmai vita induljon azok hazai alkalmazásának gyakorlati lehetőségeiről, beleértve a harmadik országbeliek szükségleteire történő megfelelő szakpolitikai reagálás fejlesztéséhez kapcsolódó kérdéseket.

A projekt során a külföldi kiemelkedő integrációs kutatások módszerei egy nyitó workshopon való előzetes megvitatásukat követően egy öt alkalmas szeminárium sorozaton kerülnek részletes bemutatásra. A szemináriumokra a hazai szakértőkön kívül külföldi szakmai műhelyek képviselőit is meghívjuk. A szeminárium sorozat végével a szemináriumokon felvetett vitákra reflektáló elemzések készülnek. A projekt zárásaként az elemzéseket és ajánlást is tartalmazó tanulmánykötet készül, és egy konferencia kerül megrendezésre.

Pályázati felhívás a programban való részvételre