Hogyan tovább? - Migráns hátterű gyerekek a magyar közoktatásban

A kutatás az MMIA-2.2.1/3-2016-00001 projekt keretén belül, az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával valósul meg.

 

A kutatás a migráns hátterű fiatalok óvodai és általános iskolai szintekre történő integrációs lehetőségeit vizsgálja. A téma aktualitását a folyamatosan változó mikro és makro környezeti adottságok, a jelenlegi migrációs folyamatok, illetve a technikai fejlődéssel való lépéstartás szükségessége adja.

A tanulmány konkrét célja az oktatás különböző fázisaiba belépő gyerekek integrációval kapcsolatos nehézségeinek, igényeinek és elképzeléseinek feltárása, illetve az intézmények korábbi tapasztalatainak, jó gyakorlatainak összefoglalása és elemzése. Ennek megfelelően a különböző oktatási szinteken mind a pedagógusok, mind pedig a szülők és nem utolsó sorban a gyerekek szemszögéből vizsgáljuk a különböző tapasztalatokat és igényeket.

A kutatás-módszertan egyik pillérét az elmúlt években megvalósult harmadik országból érkezett gyerekek és fiatalok integrációját elősegítő, közoktatás területén hasznosult programok másodelemzése adja. Számos korábbi, a beilleszkedést segítő projekt közül azon modellprogramok alkalmasak a további vizsgálódásra, amelyek valamilyen módon beépültek a közoktatási intézmények pedagógiai gyakorlatába, illetve programjaiba, így az eredeti projekten túlmutatva alkalmazhatóak.

Emellett az érintett intézmények pedagógusai, a diákok és azok szülei körében szükségletfelmérést végzünk. A lekérdezés módszertanát a különböző szintek szereplőihez igazítva az óvodákban résztvevő megfigyeléssel, míg az iskolákban fókuszcsoportos interjúk révén gyűjtjük össze a gyerekek tapasztalatait, míg a pedagógusokat és szülőket strukturált - csoportos és egyéni - interjúk során kérdezzük meglátásaikról.

A korábbi gyakorlatokra reflektálva, a jelenlegi helyzetben megjelenő aktuális kihívásokra a további fejlesztési irányokat is meghatározzuk.