Nemi szerepek és beilleszkedés

Támogató: 
Európai Integrációs Alap
A projekt időtartama: 
2011. július 1 - 2012. április 30
Nemi szerepek és beilleszkedés kiadvány

A projekt célja

A különböző kultúrákból érkező migránsok megszokottól eltérő társadalmi nemi szerepei, családi struktúrái alapvetően határozzák meg beilleszkedési, akkulturációs stratégiáikat és lehetőségeiket, ugyanakkor jelenleg nincs olyan kutatási anyag, amely a beilleszkedés és társadalmi nem összefüggéseit vizsgálná.

A kutatás a Magyarországon élő, harmadik országbeli migránsok beilleszkedése kapcsán megjelenő társadalmi nem specifikus szempontok vizsgálatát tűzte ki célul. Szem előtt tartva a gender perspektíva különböző megjelenési formáit, nem csak azt vizsgálja, hogy a beilleszkedési folyamat során milyen eltérések mutatkoznak férfiak és nők között, hanem azt is, hogy milyen változásokat eredményez a migráció a (kulturálisan meghatározott) nemi szerepekben, ez pedig hogyan hat a migráns csoportokra jellemző családmodellekre, a gyermeknevelésre, és a második migráns generáció szülőkkel és befogadó társadalommal való viszonyára. Fontosnak tartjuk azt is, hogy betekintést nyerjünk az értékorientációk, ideálok és a gyakorlatban megvalósuló jelenségek közötti esetleges eltérésekbe. Így tehát vizsgáljuk azt, hogy a migránsok származási országához képest gyakran nagyon különböző, magyarországi társadalmi közeg mennyiben tereli „kényszerpályára” a családi élethez, gyermekneveléshez és nemi szerepekhez kapcsolódó viselkedésmintákat szülőknél és gyerekeknél, illetve mennyiben hat mélyebb attitűdjeikre, nemiszerep-modelljeikre, családi szerepfelfogásaikra.

A kutatás eredményeinek célközönsége

A projekt közvetlen célközönségét a harmadik országbeli állampolgárokat (is) érintő legfontosabb szakpolitikákat alakító döntéshozók és a nekik háttértanulmányokat készítő szakigazgatásban dolgozók alkotják, akik a projektben azonosított beavatkozási pontok és a társadalmi nem specifikus kihívások ismeretét felhasználhatják a szakpolitikai, intézményi rendszer érzékenységének javítására és ezáltal hatékonyabbá tételére. A közvetlen célcsoport a fentieken kívül a témával foglalkozó társadalomtudományi kutatókból és a területen dolgozó civil szervezetekből áll, akik a saját területükön konkrét szakpolitikai ajánlásokat fogalmazhatnak meg a kihívásokat és vizsgálati szempontokat azonosító jelen kutatás felhasználásával, illetve saját munkájukat, szolgáltatásaikat is úgy alakíthatják, hogy kezelni tudják az eltérő nemi szerepekből fakadó speciális igényeket.

Elméleti előtanulmány

Esettanulmányok

Zárótanulmány

Az én házam egy keleti ház a nyugati világban - kutatási jelentés

A záró konferencia helyszíne és időpontja:
Loffice irodaház, Konferencia terem
1061 Budapest Paulay Ede utca 55.
2012. május 29. (Kedd) 10 óra
Részletek a csatolt meghívóban!

Meghívó a zárókonferenciára
Jelentkezési lap a zárókonferenciára