Jelentés az emberkereskedelem és kényszerprostitúció keresleti oldaláról Magyarországon

2006-ban a Nemzetközi Migrációs Szervezet támogatásával az ICCR az emberkereskedelem és kényszerprostitúció keresleti oldalát vizsgáló kutatást hajtott végre kvantitatív és kvalitatív eszközökkel. Az emberkereskedelem áldozatairól a keresleti oldalra történő áttérés fontos paradigmaváltásnak bizonyult az emberkereskedelem indítékainak megértésében és az ellene való küzdelemben.

A kutatás első elemeként az emberkereskedelem és prostitúció hazai és nemzetközi szabályozását ismertettük és hasonlítottuk össze. A kutatási jelentés a három elméletileg lehetséges megközelítés (tiltás, szabályzás, szabályok eltörlése) gyakorlati előnyeit és hátrányait az őket bevezető államok példáiból kiindulva elemzi.

A kutatás részét képezte továbbá a prostitúcióval és emberkereskedelemmel kapcsolatos információkra vonatkozó, a magyar férfi lakosság körében végzett kvantitatív felmérés is. A prostitúcióval kapcsolatos felmérés a prostitúcióhoz való hozzáférés, a prostitúció megítélése, a prostituáltak szabadsága, a vevők és prostituáltak büntetendősége témakörökben feltett kérdésekre adott válaszokat elemzi régió, kor és végzettség alapján alkotott csoportokban. Az emberkereskedelemre vonatkozó ismeretek felmérését olyan kérdések szolgálták, amelyek az emberkereskedelem jellemzőivel, az emberkereskedelem és prostitúció és az emberkereskedelem és kizsákmányolás más formáival való kapcsolatával függtek össze.

A kutatási jelentés többi része korábbi tanulmányok valamint tíz szexuális szolgáltatást vásárlóval, négy szexmunkással, egy éjszakai klub tulajdonosával és nyolc szakértővel folytatott mélyinterjú alapján bemutatja a szexipar struktúráját valamint a keresleti oldal jellemzőit.

A kutatás kvalitatív eleme a különböző szinteken és helyszíneken dolgozó szexmunkások közötti átmeneteket és függőségeiket, kizsákmányoltságukat, egészségügyi és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket valamint emberkereskedelemmel való kapcsolatukat mérte fel mielőtt a keresleti oldalt vizsgáltuk volna. A keresleti oldal vizsgálatának egyik célja az volt, hogy megismerhessük a vásárolt szexuális szolgáltatásokhoz fűződő ítéleteket valamint egyéni és társadalmi pszichológiai motivációkat. A kutatás kitért a vásárlók szocio-demográfiai jellemzőire és a prostitúció szabályzásával kapcsolatos ismereteire valamint arra is, hogyan ítélik meg a szexmunkások társadalmi, gazdasági helyzetét. Az emberkereskedelemről általában illetve az emberkereskedelem és prostitúció kapcsolatáról meglévő ismereteik felmérését követően az interjúalanyok javaslatokat tettek az emberkereskedelem visszaszorítását célzó kampány lehetséges formáira.