Integrációs politikák: Ki nyer vele? Mutatók kidolgozása és használata az integrációról szóló vitákban

Az ICCR-Budapest Alapítvány a Nemzetközi Ügyek Barcelonai Központja (CIDOB) és a Migrációpolitikai Csoport (MPG) által vezetett „Integrációs politikák: Ki nyer vele? Mutatók kidolgozása és használata az integrációról szóló vitákban” (MIPEX 2015) projekt egyik partnere. A projekt célja a főbb politikai szereplők tájékoztatása és bevonása abba, hogyan használhatók a különféle mutatók az integráció irányításának és az intézkedések hatékonyságának javítására. A projekt legfontosabb célkitűzései a következők:

  • az integráció eredményeinek, az integrációs intézkedéseknek, valamint az intézkedések hatékonyságát befolyásoló egyéb kontextuális tényezőknek az azonosítása és mérése;
  • hét kulcsfontosságú területen – nevezetesen a foglalkoztatás, az oktatás, a politikai részvétel, a nemzetiséghez való hozzáférés, a családegyesítés, a hosszú távú tartózkodási engedély és az anti-diszkrimináció területén – meghozott intézkedések valós és potenciális kedvezményezettjeinek meghatározása;
  • az integrációs politika hatásaira vonatkozó minőségi értékelések összegyűjtése és elemzése.

A kutatás legfőbb eredményeként létrejön majd egy interaktív weboldal a sikeres  MIPEX weboldal alapján, valamint egy e-könyv, amely könnyen használható országonkénti profilok, elemzések és adatbázisok segítségével ismertet majd valamennyi adatot. Ezen adatok kalkulációja országonkénti és a hét szakpolitikai terület szerinti bontásban készül majd. Az eredmények létrejötte érdekében a MIPEX csapata:

  • naprakésszé teszi a szakpolitikák áttekintését – a projekt a MIPEX-kutatásban gyűjtött alapadatokra építve részletes és összehasonlítható adatokat szolgáltat majd a legfrissebb szakpolitikai változásokról. Új, egészségügyi vonallal egészíti ki a COST/ADAPT kutatási hálózathoz és a Nemzetközi Migrációs Szervezethez fűződő partnerségét;
  • elvégzi a szakpolitikai eredményekkel, kontextussal és a kedvezményezettekkel kapcsolatos statisztikai információk összegyűjtését és elemzését;
  • legalább 10 tagállamban azonosítja és elemzi a szakpolitikai hatások értékeléseit;
  • közzéteszi és terjeszti az eredményeket – mind a 28 tagállamban sajtókampányt, és legalább 12 tagállamban mélyre ható szakpolitikai vitákat szerveznek. Ez utóbbi esetben nemzeti viták megrendezésére kerül sor, várhatóan mintegy 50-100 résztvevővel, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílik megvitatni, hogy a szakpolitikák a kívánt eredményre vezetnek-e a különböző kedvezményezettek szempontjából, és amennyiben igen, hogyan teszik ezt. A csapat továbbá a brüsszeli záróeseményen bemutatja a kutatás, az értékelések és a nemzeti viták eredményeit, és ezáltal igyekszik kapcsolatot teremteni a nemzeti és az uniós szintű viták, valamint a Stockholmi Program és az Európa 2020 Stratégia között.

Az „Integrációs politikák: Ki nyer vele?” című projekt az Európai Integrációs Alap (a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap) társfinanszírozásával jön létre. A projekt 2013 novemberében vette kezdetét, és 2015 áprilisáig tart.

EURÓPAI UNIÓS PARTNEREK

A projekt az EU mind a 28 tagállamának vonatkozásában teljes áttekintést fog nyújtani az integrációs eredményekről, intézkedésekről és a kedvezményezettekről. A projekt célja ezenkívül további országok – Norvégia, Svájc, Dél-Korea, Japán, valamint jelentős bevándorlás által érintett OECD-országok, például Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és az Amerikai Egyesült Államok – bevonása (az érintett országokban lévő partnerek költségén).

Az Európai Unió társfinanszírozásával