„A bel- és igazságügyi együttműködés változásai az EU-n belüli és az EU és Kanada közötti kapcsolatokban”

Az ICCR 2008-ban részt vett öt nemzetközi partnerszervezettel együtt az Európai Bizottság Külkapcsolati Főigazgatósága által támogatott „A bel- és igazságügyi együttműködés változásai az EU-n belüli és az EU és Kanada közötti kapcsolatokban” projektben. A projekt célja volt a bel- és igazságügy területén az Európai Unió és Kanada közötti kapcsolatok felmérése. A projekt másik célja az volt, hogy megismerje a bel- és igazságügy európaizálásának koncepcióit, természetét, hatásait és jövőbeli lehetőségeit valamint szerepét az EU és Kanada közötti kapcsolatokban. A projekt a „Szabadság, Biztonság, Jogérvényesülés” területén kiépítendő nemzetközi szakpolitikákra és együttműködésekre ható változásokat kívánta felmérni annak érdekében, hogy mélyebben megismerhesse egy átfogó válaszmechanizmusokat alkalmazó, együttműködésen alapuló szakpolitikai keret lehetőségeit és támogassa annak létrehozását.

A projekt konkrét céljai az alábbiak voltak:

A projekt a fenti célokat és az így nyert ismeretek terjesztését alapvetően önálló kutatásokkal és ezek köré szerveződött konferenciákkal érte el. Az ICCR a projekten belül egy tanulmányt készített a civil szervezetek szerepéről a közérdekű adatok nyilvánosságában az Amerikai Egyesült Államok által végrehajtott törvénytelen őrizetbe vételekkel és eltávolításokkal kapcsolatban, valamint szervezett egy munkaértekezletet a projekt résztvevőivel a civil szervezetek szerepéről a törvénytelen gyakorlatokkal szembeni ellenállásban, a liberális államok restriktív gyakorlatairól és a jogérvényesülés és jogalkotási folyamat korlátairól azokban az esetekben, amikor az állam biztonsági okokra hivatkozva hoznak döntéseket. A tanulmány, illetve az értekezlet beszámolója angol nyelven letölthető honlapunkon.

  • Felmérni a bel- és igazságügy területén meglévő szakpolitikákat az EU és az EU és Kanada viszonylatában. Felmérni a területen történt előrelépéseket és akadályokat, az EU lehetőségeit egy, a jogérvényesülésen és alapvető jogokon alapuló „Szabadság, Biztonság és Jogérvényesülés Térségének” létrehozására valamint megvizsgálni az EU és Kanada közötti szorosabb együttműködési lehetőségeket az emberi jogok és szabadságok védelme területén.
  • Az EU és Kanada között a bel- és igazságügyben történő együttműködés jelenlegi dilemmáinak és jövőbeli lehetőségeinek felmérése. Végrehajtani egy olyan analitikus és interdiszciplináris kutatást, amely értékeli az újonnan jelentkező biztonsági és emberi jogi kihívásokra adott szakpolitikai válaszokat.